Msze Święte:

Niedziele i święta: 7:30, 9:00, 10:30 (z udziałem dzieci), 12:00, 17:00. Od poniedziałku do piątku: 7:00, 18:00 (w czasie zimowym 17:00)
 • Liturgia dnia
 • Róże Różańcowe

  Odmawiajcie codziennie różaniec, aby wyprosić pokój dla świata”
  Słowa Matki Bożej wypowiedziane w Fatimie 13 maja 1917 r.

  Ceremoniał Żywego Różańca powstał z troski o dobro duchowe Narodu Polskiego i rozwój religijno–moralny obecnych i przyszłych pokoleń. Ufamy, że Żywy Różaniec jako wypróbowane narzędzie Opatrzności Bożej zjednoczenia ludzi z Bogiem i z braćmi oraz środek uświęcenia dusz, pomoże młodemu pokoleniu skutecznie wytrwaćw wierze ojców.

  W naszej parafii działają obecnie cztery Koła Żywego Różańca.

  W każdą pierwszą niedzielę miesiąca po mszy św. o godz. 12.00 w kościele odbywa się spotkanie członkiń Żywego Różańca z naszym opiekunem.

  Na spotkaniach podawane są modlitewne intencje misyjne i ogólne na dany miesiąc z dokładnym objaśnieniem. Modlimy się również w intencji Ojczyzny, parafii i naszych rodzin. Wiara jest darem, który otrzymujemy od Boga – można go pomnożyć lub utrwalić. Wiara jest zadaniem i wezwaniem dla każdego z nas.

  W 2012 r. członkinie Kół Różańcowych zostały wpisane do Księgi Żywego Różańca.

  Obecnie w naszej parafii działają cztery Koła Różańcowe:

  • Pierwsze Koło Żywego Różańca św. Faustyny Kowalskiej zostało założone przez p. Krystynę Żelazną w Miedzianej Górze w 2003 r. Jest ona również zelatorką tego Koła.
  • Drugie Koło Żywego Różańca Matki Bożej Różańcowej prowadzone było przez kilkadziesiąt lat przez p. Helenę Zapała z ul. Tumlińskiej w Miedzianej Górze. Od 23 września 2003 r. zelatorką jest p. Bronisława Moćko.
  • Trzecie Koło Żywego Różańca św. Andrzeja Boboli zostało założone przez p. Kazimierę Syska w 1960 r. w Kostomłotach Drugich. Zelatorką była do 15 września 2011 r. Po jej śmierci funkcję zelatorką pełni p. Joanna Bętkowska.
  • Czwarte Koło Żywego Różańca św. Józefa zostało założone przez p. Stanisławę Pilitowską w 1960 r. w Kostomłotach Pierwszych. Zelatorką była do 1991r. Następnie funkcję tę przejęła i pełniła do 2011 r. p. Maria Fornalska. Obecnie zelatorką tego Koła jest p. Maria Borowiec.

  W kołach podejmowane są modlitwy o nowych członków Żywego Różańca. By powstały nowe Koła w naszej wspólnocie parafialnej: dziecięce, młodzieżowe, męskie oraz żeńskie.

  Obowiązki członków Żywego Różańca:

  • Zapisanie imienia w Księdze Żywego Różańca i odmawianie codziennie dziesiątki różańca;
  • Udział w comiesięcznej zmianie tajemnic różańcowych;
  • Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w procesjach Maryjnych;
  • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską;
  • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika
  • Udział w pogrzebie zmarłego członka Koła Żywego Różańca oraz w modlitwach.