Msze Święte:

Niedziele i święta: 7:30, 9:00, 10:30 (z udziałem dzieci), 12:00, 17:00. Od poniedziałku do piątku: 7:00, 18:00 (w czasie zimowym 17:00)
 • Liturgia dnia
 • Kaplice

  Kaplica św. Barbary

  Kaplica Św. Barbary

  Kaplica położona jest w Miedzianej Górze na Buchcinej Górze, przy drodze Kielce – Łódź. Trudno określić dokładną datę jej powstania. Wydaje się, że drewniana kaplica kryta gontem powstała już w latach dwudziestych XIX w., czyli w okresie rozwoju gospodarczego, związanego z wydobyciem miedzi. Od 1826 r. istniał w Miedzianej Górze szpital górniczy. Prawdopodobnie kaplica drewniana uległa zniszczeniu, stąd na jej miejscu wybudowano murowaną świątynię, którą następnie rozbudowywano.

  Pierwsza wzmianka o rozbudowanej i powiększonej kaplicy pochodzi z 1863 r. i znajduje się w aktach konsystorskich Archiwum Diecezjalnego w Kielcach. Kaplica jest budowlą jednonawową, murowaną z kamienia i tynkowaną. Nawa kaplicy o powierzchni 93 m kwadratowe zbudowana jest na rzucie prostokąta, poprzedzona małym przedsionkiem i częścią prezbiterialną zamkniętą apsydą. Prostokątna zakrystia przylega od północnej strony do nawy i prezbiterium. Dwuspadowy dach pokryty jest blachą cynkową. Na szczycie świątyni umieszczona jest czworoboczna sygnaturka. W ołtarzu głównym kaplicy umieszczony jest obraz przedstawiający ukrzyżowanie Chrystusa, w ołtarzu bocznym południowym obraz Matki Bożej Częstochowskiej, natomiast w ołtarzu bocznym północnym obraz św. Barbary, patronki górników. Wewnątrz kaplicy znajduje się drewniany chór, wsparty dwoma filarami.

  Od jesieni 2004 r. podejmowane są starania mające na celu wyremontowanie kaplicy. Zawiązał się społeczny Komitet Odbudowy Kaplicy. Dzięki składkom mieszkańców Miedzianej Góry i wszystkich parafian, dzięki uzyskanej dotacji od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pomocy finansowej ze strony Gminy Miedziana Góra, Kopalni Surowców Mineralnych i Kopalni Surowców Drogowych udało się w 2007 r. wykonać następujące prace: wymiana znacznej części więźby dachowej i konserwacja pozostałej, wymiana pokrycia dachu blachą wraz z wieżyczką sygnaturki, zabezpieczenie i ocieplenie stropu, wymiana instalacji doprowadzającej energię elektryczną do kaplicy. Koszt dotychczas przeprowadzonych prac wynosi około 90000 zł. W 2008 r. dzięki dotacji Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz dzięki ofiarom mieszkańców Miedzianej Góry został odnowiony ołtarz główny (22000 zł). Obecnie podejmowane są starania o uzyskanie środków z Unii Europejskiej na dalsze prace remontowe w kaplicy i w jej otoczeniu.