Msze Święte:

Niedziele i święta: 7:30, 9:00, 10:30 (z udziałem dzieci), 12:00, 17:00. Od poniedziałku do piątku: 7:00, 18:00 (w czasie zimowym 17:00)

Ministranci

„Ministrare” (z łac.) znaczy „służyć”. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo „ministrant” wskazuje szczególnie na służbę we Mszy świętej.

Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych!

Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii” nie znaczy tak jak w kinie albo przed telewizorem tylko słuchać czy oglądać. „Uczestniczyć w liturgii” to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując!

E. Stencel , „Przy ołtarzu Pana”

W każdy piątek godzinę przed Mszą św. odbywa się spotykanie, podczas których ministranci uczą się teoretycznych i praktycznych sposobów służby w Kościele. Pogłębiają swoje życie chrześcijańskie.

Ministranci służą do Mszy św., pomagają w organizacji wielu różnych uroczystości parafialnych. W ciągu roku wyjeżdżają też na wycieczkę jako nagroda za ofiarne służenie. Ci którzy regularnie i z oddaniem służą przy ołtarzu otrzymują również specjalne nagrody, aby tym bardziej do tego zmotywować wszystkich.

Bycie ministrantem to służba nie księdzu, lecz temu, który Cię stworzył. Masz wyjątkowy zaszczyt być w niewielkiej odległości od Chrystusa. Wykonuj swoją posługę z miłością najlepiej jak umiesz, gdyż służysz Bogu, który jest miłością. Przygotowuj się do niej dużo wcześniej przed Mszą Świętą. Niech bycie ministrantem wpływa na całe twe życie. Nie wstydź się tego, lecz bądź dumny.

Serdecznie zapraszamy chłopców, którzy pragnęliby dołączyć do naszej wspólnoty, na zbiórki w każdy pierwszy czwartek miesiąca pół godziny przed Mszą świętą wieczorną.