Msze Święte:

Niedziele i święta: 7:30, 9:00, 10:30 (z udziałem dzieci), 12:00, 17:00. Od poniedziałku do piątku: 7:00, 18:00 (w czasie zimowym 17:00)

Krąg Biblijny

„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”
św. Hieronim

„Biblia jest żywiołem bez dna i granic. Nikt z badaczy, egzegetów, teologów, uczonych i pisarzy nie dotarł do jej najgłębszych źródeł. Dlatego nie zrażaj się jeśli w Biblii czegoś nie rozumiesz. Mądrzejsi od Ciebie Również nie rozumieli wszystkiego. Ale bądź zawsze przygotowany na nie przewidziane odkrycia i znaleziska, które podczas poprzednich lektur wymknęły się twojej uwadze. (…) Biblia jest podobna do Boga. Nie pozwala, by ją poznawano i zgłębiano do samego dna. Będziesz Biblie nieustannie czytał, powiedział do mnie dziadek Będziesz ją kochał więcej niż rodziców… Więcej niż mnie… Nigdy nie rozstaniesz… A gdy się zestarzejesz, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki jakie przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej księgi”.

Roman Brandstaetter

Czytanie samemu może być mało odkrywcze, nudne i nietrwałe. Czytanie we wspólnocie daje wiele możliwości. Chrystus powiedział: „Gdzie dwaj lub trzej są zebrani w imię moje, tam Ja jestem pośród nich”.

Korzyści wypływające z tych spotkań to:

  • umiejętność rozmawiania o wierze, religii o Panu Bogu,
  • odwaga w dawaniu świadectwa,
  • pogłębienie świadomości religijnej,
  • dojrzewanie w wierze,
  • a także mile spędzony czas w dobrym towarzystwie.

Jeżeli chcesz do nas dołączyć potrzebne jest:

  • dobra wola,
  • trochę czasu,
  • otwartość na Boga i innych,
  • własne Pismo Święte.