Msze Święte:

Niedziele i święta: 7:30, 9:00, 10:30 (z udziałem dzieci), 12:00, 17:00. Od poniedziałku do piątku: 7:00, 18:00 (w czasie zimowym 17:00)

Apostolat Maryjny

W dniu 27 listopada 1830 r. w Paryżu przy ul. du Bac w kaplicy Sióstr Miłosierdzia Niepokalana Dziewica objawiła się św. Katarzynie Laboure i poleciła jej przygotować medalik, którego wzór ukazała. Matka Boża obiecała: „Wszyscy, którzy go nosić będą, otrzymają wiele łask. Tych, którzy mi ufają, otoczę szczególną opieką”.

Niebawem medalik zyskał miano cudownego. Na medaliku Niepokalana przekazała także słowa najkrótszej modlitwy, z jaką mamy się do Niej zwracać: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!

Stowarzyszenie powstało w 1905 r. na terenie polskiej Galicji, zatwierdzone przez św. Piusa X. Tenże papież w liście apostolskim z 8 lipca 1909 r. wyraził zgodę na rozwój Stowarzyszenia w całym świecie pod nazwą Stowarzyszenie Cudownego Medalika (AMM-ang.:Association of the Miraculous Medal; hiszp.: Asociacion de la Medalla Milagrosa).

Obecnie Apostolat istnieje niemal na wszystkich kontynentach świata i skupia około 10 milionów członków.

Po II wojnie światowej Stowarzyszenie w Polsce podzieliło los innych organizacji kościelnych – zostało rozwiązane przez władze komunistyczne. W 1980 r. z okazji 150-rocznicy objawień Matki Bożej św. Katarzynie Laboure, wraz z solidarnościowym zrywem naszego narodu do wolności, śp. ks. prof. Teofil Herrmann ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy wskrzesił AMM jako ruch ludzi świeckich pod nazwą Apostolat Maryjny. W krótkim czasie grupy Apostolatu Maryjnego powstały niemal we wszystkich polskich diecezjach, a także wśród Polonii. Liczba członków uroczyście przyjętych do Apostolatu Maryjnego sięgała 8 tys. osób. Po 25 latach istnienia, już po śmierci ks. Teofila Herrmanna (który zmarł w opinii świętości) warunki polityczne pozwoliły na powrót Apostolatu Maryjnego do swoich korzeni – został włączony do ogolnoświatowej wspólnoty AMM.

Apostolat Maryjny ma potrójny cel:

 1. Pogłębienie kultu Niepokalanej w życiu osobistym i rozpowszechnianie Cudownego Medalika.
 2. Oddziaływanie na otoczenie, zwłaszcza na ludzi zaniedbanych religijnie i tych, którzy są w niebezpieczeństwie śmierci.
 3. Szerzenie braterskiej miłości poprzez służbę ubogim duchowo lub materialnie.

Zgodnie z postanowieniami statutowymi opiekę nad wspólnotą Apostolatu sprawują księża ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Działają trzy kluczowe ośrodki AMM na terenie Polski:

 • Sanktuarium Niepokalanej Objawiającej Cudowny Medalik w Zakopanem – Olczy;
 • Dom Misyjny z Kaplicą MB Niepokalanej Cudownego Medalika w Warszawie;
 • Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie (troska o wydawnictwa dla AM).

Apostolat w swej działalności posługuje się Dziesięcioma Radami ułożonymi przez ks. Teofila Herrmanna:

 1. Przed pracą, modlitwą i odpoczynkiem zwróć się do Maryi ze słowami: Matko! Weź to w swoje ręce. Tobie to ofiaruję – pokieruj mną.
 2. Czytaj codziennie przynajmniej kilka zdań z Pisma św. i bierz z nich naukę życiową.
 3. Módl się codziennie za swoją rodzinę, krewnych, przyjaciół i znajomych.
 4. Uwiadamiaj sobie, że każdy człowiek jest uobecnieniem – żywym sakramentem Chrystusa.
 5. Odwiedź osobę chorą, samotną, przeżywającą smutek, a zwłaszcza śmierć w rodzinie.
 6. Uśmiechaj się życzliwie do otoczenia, roztaczaj wokół siebie pogodę i optymizm.
 7. Wypożyczaj swoje książki i czasopisma religijne, żeby inni też karmili się słowem Bożym.
 8. Daj Cudowny Medalik najbliższym w rodzinie, przyjaciołom i znajomym, chorym lub przeżywającym wątpliwości religijne a także niepraktykującym.
 9. Pozyskaj inne osoby dla Apostolatu Maryjnego.
 10. Na końcu każdego dnia pomyśl, co zrobić, by dzień następny był jeszcze bogatszy w dobre czyny.

Apostolat w naszej parafii

Apostolat Maryjny w parafii Kostomłoty założyła pani Halina Pilewska – moderator diecezjalny Apostolatu Maryjnego we wrześniu 2004 r. Przewodniczącą jest pani Barbara Salacha.
Apostołowie Maryjni w dniu 27 każdego miesiąca lub w pobliżu, spotykają się na Mszy św., wspólnej modlitwie i rozważaniu.

Każdego roku Apostoł Maryjny uczestniczy w dniach skupienia, rekolekcjach i pielgrzymkach organizowanych dla Apostolatu Maryjnego. Czynnie uczestniczy w uroczystościach parafialnych.

Cztery cechy charakteryzują Apostołów Maryjnych:

 • poznawanie Matki Najświętszej,
 • często powtarzane poświęcenie się Jej,
 • miłość braterska,
 • pokora.