Msze Święte:

Niedziele i święta: 7:30, 9:00, 10:30 (z udziałem dzieci), 12:00, 17:00. Od poniedziałku do piątku: 7:00, 18:00 (w czasie zimowym 17:00)

Akcja Katolicka

„Akcja Katolicka jest urzędem, to znaczy szczególnym miejscem organizowania laikatu, będącego w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła

Akcja Katolicka jest Stowarzyszeniem, które po latach przerwy reaktywował św. Papież Jan Paweł II w roku 1993.

W Polsce Prymas kard. Józef Glemp dekretem z dnia 2 maja 1996 r. powołał Akcję Katolicką oraz zatwierdził Statut.

W naszej parafii Akcja Katolicka istnieje od 2005 r. Asystentem parafialnym jest ksiądz Proboszcz.

Co trzy lata odbywają się w oddziałach parafialnych wybory do Zarządu Stowarzyszenia, z przedstawionych wyników głosowania, prezesa oraz pozostałych członków wybiera Biskup Kielecki.

Akcja Katolicka podejmuje różne akcje, jak:

  • spotkania formacyjne – 1 raz w miesiącu – wspólne czytanie i omawianie Pisma Świętego, materiałów formacyjnych;
  • udział w spotkaniach opłatkowych;
  • udział w spotkaniach z niepełnosprawnymi;
  • czynny udział w życiu Parafii (festyn, odpust, święto patronalne);
  • pielgrzymki – krajowa na Jasną Górę, nocne czuwanie na Św. Krzyżu.