Msze Święte:

Niedziele i święta: 7:30, 9:00, 10:30 (z udziałem dzieci), 12:00, 17:00. Od poniedziałku do piątku: 7:00, 18:00 (w czasie zimowym 17:00)
  • Liturgia dnia
  • Wielka Sobota

    O godzinie 19.00 rozpoczęliśmy obchody Wigilii Paschalnej. Rano o godz. 8.30 dzieci przygotowane przez panie katechetki Martę i Agnieszkę oraz Barbarę Pękowską  prowadziły adorację przy grobie Jezusa. O godz. 9.00 rozpoczęło się poświęcenie pokarmów. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczęła się o godz. 19.00 na zewnątrz kościoła poświęceniem ognia od którego został zapalony paschał. Podczas wejścia ksiądz niosący paschał intonował słowa:” światło Chrystusa”. Wierni odpowiadali: „Bogu niech będą dzięki”. Ks. Marcin zaśpiewał Exsultet. Zostały przeczytane wszystkie czytania. Homilię wygłosił ks. proboszcz. Po poświęceniu wody zostały odnowione przyrzeczenia chrzcielne i wierni zostali pokropieni wodą święconą. Po liturgii Siostry Różańcowe odmówiły modlitwę różańcową część chwalebną. Adoracja trwała do godz. 21.30.