Msze Święte:

Niedziele i święta: 7:30, 9:00, 10:30 (z udziałem dzieci), 12:00, 17:00. Od poniedziałku do piątku: 7:00, 18:00 (w czasie zimowym 17:00)
 • Liturgia dnia
 • Małżeństwo

  Małżeństwo

  „Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”.

  Formalności

  Młodzi, którzy planują zawarcie Sakramentu Małżeństwa mogą ten zamiar zgłosić w zakrystii albo w kancelarii, ustalając termin ślubu.

  • Przynajmniej 4 miesiące przed planowanym terminem ślubu należy zgłosić się w zakrystii i ustalić spotkanie na spisanie protokołu przedślubnego. Wtedy konieczne jest zgromadzenie wymaganego kompletu dokumentów:
  • akty chrztu świętego z adnotacją o bierzmowaniu, jeśli chrzest był poza parafią (ważne 6 miesięcy od wydania),
  • potwierdzenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
  • zaświadczenie ze spotkań w poradni rodzinnej,
  • dowody osobiste,
  • dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego, potwierdzające stan wolny lub akt ślubu cywilnego,
  • dane świadków (imię, nazwisko, wiek i adres).

  Jeśli oboje narzeczeni nie są naszymi parafianami, konieczna jest zgoda jednego z proboszczów na przeprowadzenie rozmów kanonicznych i udzielenie ślubu poza własną parafią.