Msze Święte:

Niedziele i święta: 7:30, 9:00, 10:30 (z udziałem dzieci), 12:00, 17:00. Od poniedziałku do piątku: 7:00, 18:00 (w czasie zimowym 17:00)

Chrzest

Chrzest

„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie””

„Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga… Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem – ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską – ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; chrztem – ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem – ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza); oświeceniem – ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą – ponieważ zakrywa nasz wstyd; obmyciem – ponieważ oczyszcza; pieczęcią – ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga.”

O chrzest dla Dziecka proszą Kościół Święty Rodzice.

Nie mogą ich w tej sprawie wyręczać osoby trzecie, np. krewni czy przyjaciele.

Formalności

  • Przynajmniej 3 tygodnie przed planowaną datą chrztu, rodzice dziecka zgłaszają chęć włączenia dziecka do wspólnoty Kościoła w kancelarii.
  • Należy dostarczyć akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
  • Należy podać dane personalne rodziców chrzestnych.
  • Rodzice i chrzestni przygotowują się do uroczystości Chrztu Świętego dziecka poprzez spowiedź oraz przyjęcie komunii świętej w dniu udzielenia sakramentu.

Rodzice chrzestni

„Aby mogła rozwijać się łaska chrztu, potrzebna jest pomoc rodziców. Na tym polega także rola rodziców chrzestnych, którzy powinni być głęboko wierzący, a także zdolni i gotowi służyć pomocą nowo ochrzczonemu, zarówno dziecku, jak dorosłemu, na drodze życia chrześcijańskiego.”

Kto może zostać rodzicem chrzestnym?

Chrzestny musi:

  1. być wyznaczony przez przyjmującego chrzest (ewentualnie przez jego rodziców, albo osobę ich zastępującą). Natomiast, gdy zdarzy się, że tych osób nie ma wtedy chrzestnego wyznacza proboszcz lub szafarz chrztu,
  2. posiadać intencję pełnienia tego zadania. Nie można więc nikogo zmusić, aby przyjął na siebie tego typu zobowiązanie,
  3. ukończyć 16 lat. Wyjątki od tej zasady uzasadniać może prawo partykularne (obowiązujące na danym tylko terenie, które jest odmienne od powszechnie obowiązujących norm) lub konkretna sytuacja, jeśli jakaś słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie takiego wyjątku;
  4. być katolikiem, bierzmowanym, który przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
  5. być wolnym od jakiejkolwiek kary kanonicznej.
  6. nie może być ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Jeśli chrzestnym będzie osoba spoza parafii, powinna ona dostarczyć zaświadczenie o dopuszczeniu do funkcji chrzestnego z parafii zamieszkania.

W piątki, poprzedzające niedziele chrzcielne, po Mszy Świętej popołudniowej prowadzone są przygotowanie do chrztu dla rodziców i chrzestnych.

Do obrzędu chrztu potrzebna jest świeca i biała szata.

Biała szata symbolizuje stanie się nowym stworzeniem i przyobleczenie w Chrystusa. Również symbolizuje to, aby bliscy słowem i przykładem pomagają nowo ochrzczonemu dziecku zachować godność dziecka Bożego nieskalaną aż po życie wieczne.

Podtrzymywanie światła świecy powierza się rodzicom i chrzestnym, aby dziecko, oświecone przez Chrystusa, postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze, mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi Świętymi w niebie.