Pielgrzymka na Litwę ze względu na małą liczbę zgłoszeń nie odbędzie się.