W dniach od 19-20 lipca 2013 r. 50-osobowa grupa na czele z ks. Proboszczem pielgrzymowała do Sanktuarium w Sokółce i innych miejsc Polesia. W programie był Różanystok, Święta Woda, Supraśl oraz Grabarka.

Pielgrzymowanie rozpoczęło się wczesnym rankiem w piątek 19 lipca, kiedy to wszyscy uczestnicy pod przewodnictwem duchowym ks. Proboszcza wyruszyli autokarem w kierunku Polesia.

Pierwszym miejscem, jakie nawiedzili była, Sokółka – miejsce cudu eucharystycznego jaki miał tam miejsce w 2009 r. Wówczas pewien kapłan upuścił na posadzkę komunikant podczas udzielania komunii św. Zgodnie z obwiązującymi w takiej sytuacji zasadami został on umieszczony w specjalnym naczyniu, aby rozpuścił się w wodzie. Po tygodniu pojawiła się na nim plama, sprawiająca wrażenie krwi. Komunikant poddano specjalistycznym badaniom. Specjaliści z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uznali, że materiał jest cząstką mięśnia sercowego w agonii. Wydarzenia te nazwano wówczas „cudem" w Sokółce. Tam została odprawiona Msza św.

Kolejnym miejscem nawiedzenia było Sanktuarium Matki Bożej w Różanymstoku. Po oprowadzeniu i chwili modlitwy pielgrzymi przejechali do Świętej Wody na nocleg. Rano tam odprawili Mszę św. zwiedzili Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej. Na pielgrzymiej trasie nie zabrakło też Supraślu z Cerkwią pw. Zwiastowania NMP.

Na koniec przejechali na Górę Grabarkę, na której znajdują się zostawiane przez pielgrzymów krzyże, pod którymi kryją się ich osobiste troski, smutki i radości.

W godzinach wieczornych pielgrzymi wrócili do Kostomłotów.

Zapraszamy do galerii zdjęć