kaplica Przemienienia 1

Kapliczka znajdująca się na górze Jana w Kostomłotach I została wybudowana w 1816 r. staraniem wójta Mikołaja Żaka i mieszkańców Kostomłotów. Położona jest we wschodniej części Góry św. Jana, w sąsiedztwie rzeki Sufraganiec.

Kaplica stojąca w odkrytym terenie, otoczona jest drewnianym ogrodzeniem z murowanymi słupkami i bramką wejściową od strony południowej. Wzdłuż ogrodzenia występują pojedyńcze drzewa liściaste. Jednonawowa, murowana z kamienia i tynkowana kaplica ma formę prostokąta zbliżonego do kwadratu o powierzchni użytkowej 70 m kwadratowych. Zamknięta jest półkolem apsydy, w której znajduje się drewniany ołtarz z wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem. Obraz ten przysłaniany jest ruchomym obrazem Przemienienia Pańskiego. Po bokach apsydy są dwie zakrystie a nad kruchtą drewniany chór. Dach pokryty jest blachą tytanowo-cynkową. Na dachu znajduje się sygnaturka.

Przy kaplicy stoi zrekonstruowany krzyż, opatrzony oryginalna tablicą żeliwną z 1852 r. W maju 2004 roku zawiązał się społeczny Komitet Odbudowy Kaplicy, który działając pod przewodnictwem pana Mariana Korczyńskiego doprowadził do odnowienia kaplicy i innych obiektów sakralnych z nią związanych. Udało się tego dokonać dzięki ofiarności parafian i sponsorów oraz pracy społecznej wielu mieszkańców Kostomłotów I i II. Pozyskano też dotacje, min. od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i z Gminy Miedziana Góra. Całkowity koszt prac, które trwały przez 3 lata wyniósł ok. 170000 zł, nie licząc prac wykonanych społecznie. Poświęcenia wyremontowanej kaplicy dokonał ksiądz biskup Kazimierz Gurda podczas uroczystości odpustowej 5 sierpnia 2007 roku.

W kaplicy kilka razy w roku w okresie letnim odbywają się nabożeństwa.