bierzmowanie

 

W naszej parafii do Sakramentu Bierzmowania przystępują
uczniowie klas III Gimnazjum.
Bierzmowanie jest sakramentem, w którym otrzymujemy w szczególny sposób Ducha Świętego.

 

Warunki, które musi spełnić kandydat do Sakramentu Bierzmowania?

• w każdą niedzielę i wyznaczone święto uczestniczyć we Mszy św. wewnątrz kościoła;

• przystępować do Sakramentu Pokuty;

• sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej, starannie prowadzić zeszyt z religii;

• zaliczyć w wyznaczonych terminach obowiązujący materiał, tj.: zadane modlitwy i pytania;

• uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych, Roratach, Rekolekcjach Adwentowych i Wielkopostnych,  nabożeństwach pasyjnych i nabożeństwach majowych;

• odpowiednio zachowywać się w kościele i na katechezie;

Kto może zostać świadkiem przy Bierzmowaniu?

Świadkami przy Bierzmowaniu mogą być osoby, które przyjęły Sakrament Chrztu, Eucharystii, Bierzmowania i są osobami praktykującymi. Nie mogą być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie lub niemający nic wspólnego z życiem Kościoła (niepraktykujący, albo praktykujący tylko „od święta").

Świadkowie spoza naszej parafii przedstawiają zaświadczenia swojego księdza proboszcza, iż mogą pełnić tę funkcję.

Wymagane dokumenty:

Dokumentem koniecznym do dopuszczenia do Sakramentu Bierzmowania jest skrócony akt chrztu (ewentualnie pamiątka chrztu).

W przypadku osób spoza parafii (według aktualnego miejsca zamieszkania – nie zameldowania), konieczna jest zgoda własnego proboszcza na udzielenie sakramentu poza parafią zamieszkania.