XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 15 października   2017 r.
  7.30 ++ Julianna, Stefan, Julian, Marianna, Jadwiga, Jan Warianek.
  9.00  1. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i opiekę  MB dla  Adriana Siedlarza  z  racji 18 urodzin  oraz  o potrzebne łaski dla całej rodziny.
         2. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i opiekę  MB dla  Wiktorii Ciszek z   racji 1  rocznicy urodzin  oraz  o potrzebne łaski dla rodziców.
            3. ++ Irena w 1 r. śm., Piotr 27 r. śm. Piwowarskich.
10.30  1. ++ Rozalia, Andrzej, Stanisław, Paweł Gąsiorów.
           2. ++ Józef, Rozalia, Marianna, Jan Detka.
12.00  ++ Józefa w r. śm., Stanisław, Feliks, Roman, Sysków, Rozalia Dziopa.
Chrzest - Szymon Krzysztof Piotrowicz.              
 17.00  ++ Marianna Ludwinek, Stanisława, Jan Bednarz, Jadwiga, Piotr Durlik.

PONIEDZIAŁEK  16 października 2017 r.- św. Jadwigi Śląskiej.
  7.00  + Bogdana Siwek w rocz. śm.
17.30  1.++ Marianna, Jan Makuch.
           2. ++ Zbigniew Wałek, Antonina, Jan, Józef, Henryka Piątek, zm. z rodz. Wałków, Piątków.

WTOREK 17 października  2017 r. – św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa.
  7.00  ++ Franciszek, Antonina, Aleksy Baran.
17.30 1. Dziękczynna za ocalenie w wypadku z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę  MB dla Grzegorza i Adama Witkowskich i dla całej rodziny.
         2. ++ Franciszek Baran, Janina Legocka, Bolesław Niekra, zm. z rodz. Niekrów, Franciszka, Jan Wójcik.
      3. ++ Stanisław w r. śm., Ewa, Piotr, Mieczysław Michta, Helena, Roman  Lewandowskich, Józefa, Franciszek Sarneckich.

ŚRODA  18 października   2017 r.- św. Łukasza , Ewangelisty.
 7.00   1.+Stanisław Toporek- zam. rodzina Siedlarzów.
           2. + Jacek Bielewicz – od uczestników pogrzebu.
17.30  1. ++ Aniela, Józef, Janina Borowiec, Leokadia Szymczyk, Julian Lisowski, Stefania, Stanisław Borkowski.
           2. + Marianna Zapała w 1 rocz. śm.

CZWARTEK 19 października  2017 r.
    7.00  + Sylwester Bętkowski – od rodziny Jaśkowskich i Drożdżali z Niewachlowa.
 17.30  1.++ Teresa w r. śm., Mieczysław Grabek, Józefa, Andrzej Toporek, zm. z rodz. Grabków i Toporków.
            2. ++ ks. Janusza Przyłęckiego w rocz. śm., ks. Kazimierza Nachtmana – od Heleny Pierzak.

PIĄTEK 20 października  2017 r.- św. Jana Kantego, kapłana.
   7.00 1. O Boże błog. dla Alberta i Ewy Kowalskich w 10 rocz. ślubu oraz dla dzieci.
           2. + Sylwia Durlik.
17.30  1. ++ Sylwia Tokar w 25 r. śm., Robert Kwiatkowski, ks. Janusz Przyłęcki, ks. Kazimierz Nachtman.
           2. ++ Genowefa, Stanisław, Julian Sarneckich, Rozalia Proboszcz, Michalina Madej.
   
SOBOTA  21 października  2017 r.- św. Jakuba Strzemię, biskupa.
  7.00  1. ++ Janina, Józef Toporek, Jan Stefański, brat Bogdan, Tomasz Toporek.
           2. + Felicja Janaszek – od uczestników pogrzebu.
17.30  1. + Tadeusz Machul w 21 rocz. śm.
           2. ++ Stanisław Jaśkowski, zm. z rodz. Jaśkowskich.

XXIX  NIEDZIELA ZWYKŁA 22 października 2017 r.
  7.30  ++ Władysław Pastuszko, Aniela Rutka, Krystyna, Marian, Mieczysław Zarychtów, ks. Marian Pastuszko.
  9.00  1. O Boże błog. dla Pawła w 1 rocz. urodzin.
           2. +Jerzy Socha w rocz. śm.
10.30  1. O Boże błog.,  zdrowie, światło Ducha Świętego i opiekę MB. dla Jakuba w 18 rocz. urodzin oraz za jego rodziców.
            2. O Boże błog. zdrowie, światło Ducha Świętego i opiekę MB. dla Jana w  18 rocz. urodzin.
12.00   1. + Krystyna Żelazna w 2 rocz. śm.
            2. ++ Kazimierz w rocz. śm., Anna, Stefan Bazak, Marek Wójcik.
17.00  ++ Stanisław Posłowski w rocz. śm., Stanisław, Marianna, Stefan Ślusarczyków.