rozaniec
„Odmawiajcie codziennie różaniec, aby wyprosić pokój dla świata"
Słowa Matki Bożej wypowiedziane w Fatimie 13 maja 1917 r.

Ceremoniał Żywego Różańca powstał z troski o dobro duchowe Narodu Polskiego i rozwój religijno–moralny obecnych i przyszłych pokoleń. Ufamy, że Żywy Różaniec jako wypróbowane narzędzie Opatrzności Bożej zjednoczenia ludzi z Bogiem i z braćmi oraz środek uświęcenia dusz, pomoże młodemu pokoleniu skutecznie wytrwaćw wierze ojców.

W naszej parafii działają obecnie cztery Koła Żywego Różańca.

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca po mszy św. o godz. 12.00 w kościele odbywa się spotkanie członkiń Żywego Różańca z naszym opiekunem.

Na spotkaniach podawane są modlitewne intencje misyjne i ogólne na dany miesiąc z dokładnym objaśnieniem. Modlimy się również w intencji Ojczyzny, parafii i naszych rodzin. Wiara jest darem, który otrzymujemy od Boga – można go pomnożyć lub utrwalić. Wiara jest zadaniem i wezwaniem dla każdego z nas.

 

CZŁONKINIE KÓŁ RÓŻAŃCOWYCH Z NASZEJ PARAFII ZOSTAŁY WPISANE DO KSIĘGI ŻYWEGO RÓŻAŃCA W 2012 r.

 

Obecnie w naszej parafii działają cztery Koła Różańcowe:

Pierwsze Koło Żywego Różańca św. Faustyny Kowalskiej zostało założone przez p. Krystynę Żelazną w Miedzianej Górze w 2003 r. Jest ona również zelatorką tego Koła.

Drugie Koło Żywego Różańca Matki Bożej Różańcowej prowadzone było przez kilkadziesiąt lat przez p. Helenę Zapała z ul. Tumlińskiej w Miedzianej Górze. Od 23 września 2003 r. zelatorką jest p. Bronisława Moćko.

Trzecie Koło Żywego Różańca św. Andrzeja Boboli zostało założone przez p. Kazimierę Syska w 1960 r. w Kostomłotach Drugich. Zelatorką była do 15 września 2011 r. Po jej śmierci funkcję zelatorką pełni p. Joanna Bętkowska.

Czwarte Koło Żywego Różańca św. Józefa zostało założone przez p. Stanisławę Pilitowską w 1960 r. w Kostomłotach Pierwszych. Zelatorką była do 1991r. Następnie funkcję tę przejęła i pełniła do 2011 r. p. Maria Fornalska. Obecnie zelatorką tego Koła jest p. Maria Borowiec.

W kołach podejmowane są modlitwy o nowych członków Żywego Różańca. By powstały nowe Koła w naszej wspólnocie parafialnej: dziecięce, młodzieżowe, męskie oraz żeńskie.

 

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA


• Zapisanie imienia w Księdze Żywego Różańca i odmawianie codziennie dziesiątki różańca;
• Udział w comiesięcznej zmianie tajemnic różańcowych;
• Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w procesjach Maryjnych;
• Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską;
• Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika
• Udział w pogrzebie zmarłego członka Koła Żywego Różańca oraz w modlitwach.