„Nieznajomość Pisma Świetego jest nieznajomością Boga"
Św. Hieronim

Biblia jest żywiołem bez dna i granic. Nikt z badaczy, egzegetów, teologów, uczonych i pisarzy nie dotarł do jej najgłębszych źródeł. Dlatego nie zrażaj się jeśli w Biblii czegoś nie rozumiesz. Mądrzejsi od Ciebie Również nie rozumieli wszystkiego. Ale bądź zawsze przygotowany na nie przewidziane odkrycia i znaleziska, które podczas poprzednich lektur wymknęły się twojej uwadze. (...) Biblia jest podobna do Boga. Nie pozwala, by ją poznawano i zgłębiano do samego dna. Będziesz Biblie nieustannie czytał, powiedział do mnie dziadek Będziesz ją kochał więcej niż rodziców ... Więcej niż mnie... Nigdy nie rozstaniesz... A gdy się zestarzejesz, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki jakie przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej księgi".

Roman Brandstaetter


Czytanie samemu może być mało odkrywcze, nudne i nietrwałe. Czytanie we wspólnocie daje wiele możliwości.

Chrystus powiedział: Gdzie dwaj lub trzej są zebrani w imię moje, tam Ja jestem pośród nich".

Korzyści wypływające z tych spotkań to:

• umiejętność rozmawiania o wierze, religii o Panu Bogu,

• odwaga w dawaniu świadectwa,

• pogłębienie świadomości religijnej,

• dojrzewanie w wierze,

• a także mile spędzony czas w dobrym towarzystwie.

Jeżeli chcesz do nas dołączyć potrzebne jest :

• dobra wola,

• trochę czasu,

• otwartość na Boga i innych,

• własne Pismo Święte.

 

Zapraszamy w każdą środę o godzinie 18.00.
Spotkania prowadzi ks. Proboszcz.