akcja

Akcja Katolicka jest Stowarzyszeniem, które po latach przerwy reaktywował św. Papież Jan Paweł II w roku 1993.

Akcja Katolicka jest urzędem, to znaczy szczególnym miejscem organizowania laikatu, będacego w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła".

W Polsce Prymas kard. Józef Glemp dekretem z dnia 2 maja 1996 r. powołał Akcję Katolicką oraz zatwierdził Statut.

W naszej parafii Akcja Katolicka istnieje od 2005 r. Asystentem parafialnym jest ksiądz Proboszcz parafii, asystentem diecezji kieleckiej - ks. dr Waldemar Wiśniowski.

Co trzy lata odbywają się w oddziałach parafialnych wybory do Zarządu Stowarzyszenia, z przedstawionych wyników głosowania, prezesa oraz pozostałych członków wybiera Ksiądz Biskup Ordynariusz Jan Piotrowski.Akcja Katolicka podejmuje różne akcje, jak:
- spotkania formacyjne - 1 raz w miesiącu - wspólne czytanie i omawianie Pisma Świetego, materiałów formacyjnych;

-udział w spotkaniach opłatkowych;

-udział w spotkaniach z niepełnosprawnymi;

-czynny udział w życiu Parafii (festyn,odpust, świeto patronalne);

-pielgrzymki - krajowa na Jasną Górę, nocne czuwanie na Św. Krzyżu