• ks. Stefan Borowiec 1960
  • ks. Stefan Syska 1966
  • ks. Stanisław Zapała 1979
  • ks. Tadeusz Zapała 1982 (werbista)
  • ks. Marek Wesołowski 1983 (salezjanin)

  • ks. Zenon Toporek (salezjanin)