PROBOSZCZ:

Ks. Marek Kwiecień. Urodził się 28 grudnia 1961 r. Pochodzi z parafii św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu. 30 maja 1987 r. przyjął święcenia prezbiteratu w Bazylice Katedralnej w Kielcach. Od 17 sierpnia 2015 r. jest proboszczem naszej parafii.

WIKARIUSZE:

Ks. Piotr Nocoń, mgr teol., ur. 1979 (Kazimierza Wielka, parafia Podwyż. Krzyża Świętego), wyśw. 2013, mian. 2016.

Ks. Marek Zawadzki, mgr teol., ur. 1966 (Leszczyny, parafia św. Jacka), wyśw. 2019, mian. 2019.