PROBOSZCZ:

Ks. Marek Kwiecień. Urodził się 28 grudnia 1961 r. Pochodzi z parafii św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu. 30 maja 1987 r. przyjął święcenia prezbiteratu w Bazylice Katedralnej w Kielcach. Od 17 sierpnia 2015 r. jest proboszczem naszej parafii.

WIKARIUSZE:

Ks. Marcin Zapała, mgr teol., ur. 1982 (Cierchy), wyśw. 2008, mian. 2022.

Ks. Przemysław Majewski, mgr teol., mgr inż. środowiska, ur. 1991 (Pierzchnica), wyśw. 2021, mian. 2021