PROBOSZCZ:

Ks. Marek Kwiecień. Urodził się 28 grudnia 1961 r. Pochodzi z parafii św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu. 30 maja 1987 r. przyjął święcenia prezbiteratu w Bazylice Katedralnej w Kielcach. Od 17 sierpnia 2015 r. jest proboszczem naszej parafii.

WIKARIUSZE:

Ks. Piotr Nocoń, mgr teol., ur. 1979 (Kazimierza Wielka, Podwyż. Krzyża Świętego), wyśw. 2013, mian. 2016.

Ks. Marcin Tatar, mgr teol., ur. 1990 (Konieczno, Nawiedzenia NMP), wyśw. 2016, mian. 2016.