Wszystkim naszym parafianom oraz gościom życzymy by tajemnica Bożego Narodzenia stała się częścią naszego życia. Niech je przemienia, udoskonala i ubogaca.

Pełnych pokoju i betlejemskiej radości Świąt oraz błogosławionego przez Boga Nowego Roku.

Z modlitwą przy żłóbku betlejemskim - Wasi duszpasterze

„Bóg nie pozwala zamknąć się na zewnątrz życia ludzkiego.Wejdzie do niego choćby przez stajnię”. Benedykt XVI

W czasach, kiedy Bóg jest wypraszany z życia ludzi i społeczności On ponownie zapewnia nas , że tak bardzo umiłował świat, że posłał Swojego Syna Jednorodzonego, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. Każde Boże Narodzenie przypomina nam o tym , że nawet jeśli zamkniemy przed Nim drzwi naszego życia , to On ciągle będzie się upominał o należne Mu miejsce.

 

Wasi duszpasterze