21 maja 2022 r. w Krakowie nasz kleryk Karol Wójcik ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo przyjął święcenia diakonatu z rąk ks. bpa Artura Ważnego.

Transmisję z uroczystości można obejrzeć na You Tubie pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=rLTucSdAPVc

Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć ze święceń.

Stradom22 10

W przeddzień święceń kandydaci złożyli wyznanie wiary.

Stradom22-16

 „Tak przysięgam, tak ślubuję, tak przyrzekam. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, którą dotykam moimi rękoma”.

Stradom22 83

Szafarz święceń ks. bp Artur Ważny z Tarnowa.

Stradom22-88

Po Ewangelii ksiądz rektor Szczepan Szpoton CM przedstawił kandydatów do diakonatu i poprosił księdza biskupa o udzielenie im święceń.

Stradom22-89

Po homilii każdy z kandydatów do diakonatu zobowiązał się do odmawiania Liturgii Godzin i zachowywania celibatu oraz złożył przysięgę posłuszeństwa biskupowi i przełożonym zgromadzenia.

"Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona."

Stradom22-104

Następnie zgromadzony Kościół śpiewał Litanię do świętych, w tym czasie kandydaci leżeli krzyżem.

Stradom22-114

Ksiądz biskup włożył ręce na głowy kandydatów do diakonatu i odmówił nad nimi modlitwę konsekracyjną.

"Prosimy Cię, Panie, ześlij na nich Ducha Świętego, aby ich umocnił siedmiorakim darem Twojej łaski do wiernego pełnienia dzieła posługi. Niech odznaczają się wszystkimi cnotami: miłością bez obłudy, troskliwością o chorych i biednych, powagą pełną pokory, czystością bez skazy i przestrzeganiem duchowej karności. Niech w ich obyczajach jaśnieje zachowywanie Twoich przykazań, aby czystość ich życia pociągała lud Boży do naśladowania. Niech świadectwo czystego sumienia pomaga im mocno i niezachwianie trwać w Chrystusie. Niech naśladując na ziemi Twojego Syna, który przyszedł nie po to, aby Mu służono, lecz aby służyć, dostąpią królowania z Nim w niebie."

Stradom22-119Po zakończeniu modlitwy święceń nowi diakoni ubrali szaty diakońskie i otrzymali od księdza biskupa księgę Ewangelii.

Stradom22-131

"Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś; wierz w to co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz, i pełnij to, czego będziesz nauczać."

Stradom22-191

Nowowyświęceni diakoni słuzyli w czasie Mszy Świętej przy ołtarzu.

Stradom22-195

Ksiądz Paweł Foderowicz wśród uczestników uroczystości.

Stradom22-201

Stradom22-221

Stradom22-264

Mszę Świętą zakończyło uroczyste błogosławieństwo po którym diakon Karol po raz pierwszy rozesłał wiernych.

Stradom22-268

Następnie nadszedł czas na wspólne zdjęcia.

20220521 120636

IMG 0516

Dziękuję wszystkim za modlitwę za mnie w czasie przygotowań do święceń.

dk. Karol Wójcik CM