Tradycyjnie 3 maja przeżywaliśmy Uroczystość Królowej Polski i kolejną rocznicę uchwaleni Konstytucji 3 Maja.

Na sumie w Uroczystość Królowej Polski modliliśmy się za naszą Ojczyznę. Dziękowaliśmy Matce Bożej za jej opiekę nad naszą ojczyzną. Twórcom Konstytucji 3 maja dziekowaliśmy za ten dokument porządkujacy życie polityczne i społeczne w naszej Ojczyźnie.  W uroczystości wzięli udział: Wójt Gminy Damian Sławski i inni pracownicy Gminy oraz  Druhny i Druhowie  OSP Kostomłoty Drugie i Druhowie OSP Miedziana Góra. Były obecne poczty sztandarowe. Strażacy przez przyczynę patrona św. Floriana prosili o potrzebne łaski w pracy strażackiej i w życiu osobistym. Po Mszy św. tradycyjnie udaliśmy się pod pomnik, gdzie odbyły się patriotyczne uroczystości i zostały złożone pod pomnikiem wieńce. Obraz00002Obraz00003Obraz00004Obraz00005Obraz00007Obraz00008Obraz00009Obraz00012Obraz00013Obraz00014Obraz00015Obraz00016Obraz00017Obraz00018