11 lutego w święto MB z Lourdes przeżywamy Światowy Dzień Chorych.

11 lutego o godz. 11.00 odbyła się Msza św. z udziałem chorych. Prosiliśmy o zdrowie dla chorych i potrzebne łaski dla leczących i pielęgnujących chorych. W czasie Mszy św. zostało odczytane orędzie papieża Franciszka na XXIX Światowy Dzień Chorych. Po orędziu został udzielony sakrament namaszczenia zgromadzonym uczestnikom Mszy św.  
 MG 2507

 MG 2509

 MG 2511

 MG 2512

 MG 2514

 MG 2516

 MG 2517

 MG 2519

 MG 2520

 MG 2522

 MG 2523

 MG 2524

 MG 2526

 MG 2529