Postanowieniem św. Jana Pawła II od 1995 roku w Polsce, a od 2000 roku w całym Kościele powszechnym drugą niedzielę wielkanocną obchodzimy jako Święto Miłosierdzia Bożego. Prosił o nie sam Pan Jezus w jednym z objawień danych św. siostrze Faustynie Kowalskiej.

Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia(Dz.299).Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego.  Która dusza  przystąpi  do  spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

Niedziela Miłosierdzia Bożego zamyka obchody Oktawy Wielkiejnocy. W czasie świąt paschalnych wspominamy dzieło naszego odkupienia. Bezgraniczna i bezinteresowna miłość Zbawiciela do ludzi powiodła Go aż na krzyż, by umrzeć za nasze grzechy. Łaski wysłużone na Golgocie Jezus rozlewa za darmo na tych wszystkich, którzy uznają swoją grzeszność i w Nim szukają ratunku. Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi, ale pozostawia im wolny wybór, mogą zaufać Bogu lub pokładać nadzieję we własnych siłach. Św. Faustyna pisze:

Od nas zależy, czy chcemy przyjąć łaskę Bożą, czy nie; czy chcemy z nią współpracować, czy też ją zmarnujemy (Dz 1107).  

W ostatnich tygodniach ze zdwojoną siłą dociera do nas prawda, że nasze życie na ziemi jest krótkie i kruche. Panem życia jest Bóg, to On pozwolił nam przyjść na świat i tylko On może obdarzyć nas życiem wiecznym. Bóg jest świadomy naszej grzeszności, dlatego święty to nie ten, kto jest bez winy, ale ten kto w Panu pokłada nadzieję i z Jego pomocą walczy ze swoimi słabościami. Bóg jest wierny swoim obietnicom i mówi do nas jak do św. Pawła: Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. (2Kor 12,8)

Rozkosz mi sprawiają dusze, które się odwołują do mojego miłosierdzia. Takim duszom udzielam łask ponad ich życzenia. Nie mogę karać, choćby ktoś był największym grzesznikiem, jeżeli on się odwołuje do mej litości, ale usprawiedliwiam go w niezgłębionym i niezbadanym miłosierdziu swoim. Napisz: Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, otwieram wpierw na oścież drzwi miłosierdzia mojego. Kto nie chce przejść przez drzwi miłosierdzia, ten musi przejść przez drzwi sprawiedliwości mojej (Dz. 1146).

W tym szczególnym dniu serdecznie zachęcamy Was do modlitwy koronką do Miłosierdzia Bożego, czytania i rozważania fragmentów Dzienniczka św. siostry Faustyny, oraz oglądania transmisji z łagiewnickigo sanktuarium.

W sobotę 18 kwietnia o godz. 22:25 Czuwanie i Droga Miłosierdzia w TVP3 oraz na stronie internetowej www.milosierdzie.pl 

W niedzielę 19 kwietnia o godz. 10:00 Msza Święta w TVP1 oraz TVP Polonia, a także na stronie internetowej

IMG 0982

 Obraz Pana Jezusa Miłosiernego w kaplicy pojednania w naszym kościele

Boże zawsze miłosierny,
Ty przez doroczną uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu, 
pomnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli,
jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni,
 
jak potężny jest Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni,
i jak cenna jest Krew, przez którą zostaliśmy odkupieni.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.