ef4f04a3ab256305c911e81440b3d9c8

Święta Bożego Narodzenia to radowanie się z tego, że Bóg wkroczył w dzieje ludzkości, że “Słowo Ciałem się stało”. Przeżywanie tych świąt po chrześcijańsku, nie może ograniczyć się tylko do zewnętrznych, tradycją uświęconych obrzędów. Zechciejmy dotrzeć do źródeł tej radości, do samej Tajemnicy Wcielenia. Przeżywajmy  święta po Bożemu, to jest w gronie rodziny, pochyleni nad Słowem Bożym – Ewangelią o Narodzeniu Zbawiciela Świata. Życzenia, które  są składane, niech przenika i opromienia dobroć samego Boga, który przychodzi do nas w swoim Jednorodzonym Synu.

Do życzeń, jakie  sobie składacie dołączamy się my wasi duszpasterze.