Wielka Sobota jest dniem czuwania modlitewnego przy Grobie Pańskim. Rano odmówiliśmy modlitwę brewiarzową i błogosławiliśmy pokarmy na stół wielkanocny. O godz. 19.00 rozpoczęła się najważniejsza celebracja Roku Liturgicznego – Wigilia Paschalna, której przewodniczył ks. Proboszcz Marek Kwiecień.

O godz. 8.00 odmówiliśmy Jutrznię, po której Grób Pański adorowała schola parafialna wraz z Panią katechetką Martą Gdelą. Od 9.00 co pół godziny , do 12.30 odbywały się poświęcenia pokarmów wielkanocny.

Obrzędy Wigilii Paschalnej w Wielką Noc rozpoczęły się przy ognisku od poświęcenia ognia i nowego Paschału symbolizującego Zmartwychwstałego Chrystusa. Ks. Marcin wniósł do kościoła zapalony Paschał, po drugim odśpiewaniu „Światło Chrystusa” wszyscy wierni odpalili od niego swoje świece. Po intronizacji Paschału i okadzeniu go wysłuchaliśmy Orędzia Wielkanocnego „Exultet”, który wyśpiewał ks. Marcin. Następnie rozpoczęła się Liturgia Słowa. Wysłuchaliśmy czterech czytań ze Starego Testamentu i jednego z Nowego Testamentu oraz Ewangelii. W czasie hymnu „Chwała na wysokości Bogu” rozdzwoniły się wszystkie dzwony i dzwonki oznajmiając, że Pan zmartwychwstał! Homilię wygłosił ks. Piotr . Po kazaniu odbyła się Liturgia Chrzcielna. Najpierw wezwaliśmy wstawiennictwa Wszystkich Świętych śpiewając Litanię ku ich czci, następnie ks. Proboszcz pobłogosławił wodę chrzcielną i wszyscy z zapalonymi świecami odnowili Przyrzeczenia chrzcielne.
Ostatnią częścią celebracji Wigilii Paschalnej w Wielką Noc była Liturgia Eucharystyczna zakończona uroczystym błogosławieństwem i rozesłaniem z podwójnym wezwaniem „Alleluja”.

 

Obraz00119

Obraz00120

Obraz00121

Obraz00122

Obraz00123

Obraz00124

Obraz00125

Obraz00126

Obraz00127

Obraz00128

Obraz00129

Obraz00130

Obraz00131

Obraz00132

Obraz00133

Obraz00134

Obraz00135

Obraz00136

Obraz00137

Obraz00138

Obraz00139

Obraz00140

Obraz00141

Obraz00142

Obraz00143

Obraz00144

Obraz00145

Obraz00146

Obraz00147

Obraz00148

Obraz00149

Obraz00150

Obraz00151

Obraz00152

Obraz00153

Obraz00154

Obraz00155

Obraz00156

Obraz00157

Obraz00158

Obraz00159

Obraz00160