W Niedzielę Palmową, 14 kwietnia 2019 r. rozpoczęliśmy Wielki Tydzień. Liturgia tego dnia jest pamiątką uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, na pięć dni przed Jego ukrzyżowaniem.

Jak podają Ewangeliści, zgromadzone wówczas tłumy rzucały na drogę płaszcze, gałązki oliwne i palmowe wołając: „Hosanna Synowi Dawida: błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie".

Uroczyste poświęcenie palm miało miejsce na placu przed budynkiem gminy o godz. 8.45. Wszyscy zebrani wysłuchali fragmentu Ewangelii o uroczystym wjeździe Jezusa do Jerozolimy.

Na pamiątkę tego wydarzenia i w naszej parafii nie zabrakło „osiołka” na którym w uroczystej procesji z palmami, pojechał ks. Marcin Tatar, który przewodniczył Liturgii. Za nim licznie zgromadzone dzieci, młodzież i dorośli kroczyli głośno śpiewając wraz ze scholą dziecięcą: „Hosanna, hosanna”.

Obraz00001

Obraz00002

Obraz00003

Obraz00004

Obraz00005

Obraz00006

Obraz00007

Obraz00008

Obraz00009

Obraz00010

Obraz00011

Obraz00012

Obraz00013

Obraz00014

Obraz00015

Obraz00016

Obraz00017

Obraz00018

Obraz00019

Obraz00020

Obraz00021

Obraz00022