27 grudnia, w liturgiczne wspomnienie św. Jana Apostoła i Ewangelisty, zgodnie z tradycją, pobłogosławione zostało w naszym kościele wino, które było dzielone wiernym. Zwyczaj błogosławienia wina i podawania go wiernym pojawił się w Kościele w XIII w. W naszej parafii tradycja ta jest podtrzymywana.

 Tradycja mówi, że nieżyczliwi ludzie przygotowali św. Janowi kubek zatrutego wina. Apostoł pobłogosławił wino i w ten sposób uwolnił je od trucizny. Jest ono na tę pamiątkę błogosławione w dniu jego wspomnienia. Wierni proszą w modlitwie, aby Bóg uwolnił ich od wszelkiej trucizny nienawiści i podtrzymywał wzajemną miłość, do której św. Jan Apostoł na wzór samego Jezusa gorąco zachęcał swoich uczniów.


Wino to znak miłości. Kiedy przyjmujemy dziś wino, słyszymy słowa: przyjmij miłość św. Jana. Wino jest symbolem miłości, którą Jezus chce nas obdarzyć.W oparciu o pisma, które pozostawił św. Jan, możemy nazwać go „apostołem miłości". Miłość jest tym słowem, które po słowie Bóg najczęściej występuje w listach tego Apostoła. W Dziejach Apostolskich św. Łukasz wymienia Jana zaraz po św. Piotrze Apostole. Jako najwierniejszy z Apostołów wytrwał pod krzyżem Chrystusa i zostawił o Jezusie najpiękniejsze świadectwo w czwartej Ewangelii, Listach i Apokalipsie. W gronie Apostołów zajmował miejsce uprzywilejowane. Był „uczniem, którego miłował Jezus", w czasie Ostatniej Wieczerzy spoczywał na piersi Zbawiciela, w czasie męki i śmierci stał pod krzyżem i otrzymał z krzyża polecenie pieczy nad Matką Jezusa. Po zmartwychwstaniu św. Jan był pierwszy z Apostołów przy pustym grobie Jezusa.

Św. Jan jako jedyny z Apostołów zmarł śmiercią naturalną około roku 98. 

Obraz00004

Obraz00005

Obraz00006Obraz00007

Obraz00008