Św. Szczepana, diakona i pierwszego męczennika Kościół katolicki wspomina 26 grudnia, w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Zgodnie z dawnym zwyczajem w tym dniu błogosławimy owies. W naszym kościele błogosławieństwo to miało miejsce podczas Mszy św. o godz. 12.00, której przewodniczył ks. Marcin. 

Owies błogosławi się, aby służył zwierzętom domowym za pokarm i lekarstwo i by został zasiany na wiosnę jako zapowiedź obfitego plonu.

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA:
Boże, Ojcze wszechmogący, Ty stworzyłeś niebo i ziemię. Ty stworzyłeś zwierzęta, aby pomagały nam w pracy i w zaspokajaniu życiowych potrzeb. Ty obdarzyłeś człowieka władzą nad dziełami rąk swoich i wszystko złożyłeś pod jego stopy: owce i bydło wszelakie, ptaki powietrzne i ryby morskie. Za wstawiennictwem świętego Szczepana, pierwszego męczennika, pokornie Cię prosimy: pobłogosław † ten owies, aby służył zwierzętom za pokarm i lekarstwo. Niech podawany w chorobie, przywróci im zdrowie, a zasiany na polach, przyniesie plon stokrotny. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Obraz00001

Obraz00002

Obraz00003