Gdy zapadnie zmrok, w Wielką Sobotę, rozpoczyna się Liturgia Wigilii Paschalnej. Liturgia tego dnia rozpoczyna się od poświęcenia ognia i zapalenia Paschału - świecy symbolizującej zmartwychwstałego Chrystusa.

Następnie kapłan wykonuje Orędzie Paschalne - uroczysty śpiew, który ogłasza powstanie z martwych Jezusa. Liturgia Słowa w tę świętą noc jest bardzo rozbudowana. Czytania przypominają historię zbawienia począwszy od stworzenia świata, poprzez wyjście narodu wybranego z niewoli egipskiej, aż do zmartwychwstania Jezusa. Po homilii następuje liturgia chrzcielna obejmująca poświęcenie wody, odnowienie przyrzeczeń składanych przy chrzcie oraz pokropienie wodą święconą. Później sprawuje się liturgię eucharystyczną.

     Liturgii Wigilii Paschalnej przewodniczył w tym roku ks. Proboszcz. O piękno liturgii zadbało wiele osób, między innymi lektorzy i kantorzy wykonujący czytania i psalmy oraz służba liturgiczna

Obraz00026

Obraz00027

Obraz00028

Obraz00029

Obraz00030

Obraz00031

Obraz00032

Obraz00033

Obraz00034

Obraz00035

Obraz00036

Obraz00037

Obraz00038

Obraz00039

Obraz00040

Obraz00041

Obraz00042

Obraz00043

Obraz00044

Obraz00045

Obraz00046

Obraz00047

Obraz00048

Obraz00049

Obraz00050

Obraz00051

Obraz00052

Obraz00053

Obraz00054

Obraz00055

Obraz00056

Obraz00057

Obraz00058

Obraz00059

Obraz00060

Obraz00061

Obraz00062

Obraz00063

Obraz00064

Obraz00065

Obraz00066

Obraz00067

Obraz00068

Obraz00069