W Wielki Piątek Kościół nie sprawuje Eucharystii. Dzień rozpoczął się więc od modlitwy Liturgią Godzin, której przewodniczył ks. Marcin , a w której udział wzięli wierni świeccy.

O godz. 16.30 została odprawiona Droga Krzyżowa, po czym rozpoczęła się Liturgia Wielkopiątkowa pod przewodnictwem ks. Piotra.

W poszczególne części Liturgii Wielkiego Piątku: Liturgię Słowa, Modlitwę Powszechną, Adorację Krzyża i Komunię Świętą doskonale wprowadzał nas (podobnie, jak w Wielki Czwartek) Hubert Pałka, nasz lektor.

Na zakończenie Liturgii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Grobu Pańskiego, który tradycyjnie jest zbudowany w prezbiterium. Towarzyszą mu słowa: „Polska zawsze wierna”.

Po Obrzędach rozpoczęła się Adoracja przy Grobie, która trwała do późnego wieczora.

Obraz00001

Obraz00002

Obraz00003

Obraz00004

Obraz00005

Obraz00007

Obraz00008

Obraz00009

Obraz00010

Obraz00011

Obraz00012

Obraz00013

Obraz00014

Obraz00015

Obraz00016

Obraz00017

Obraz00018

Obraz00019

Obraz00020

Obraz00021

Obraz00022

Obraz00023

Obraz00024

Obraz00025

Obraz00026

Obraz00027

Obraz00028

Obraz00029

Obraz00030

Obraz00031

Obraz00032

Obraz00033

Obraz00034

Obraz00035

Obraz00036

Obraz00037

Obraz00038

Obraz00039

Obraz00040

Obraz00041

Obraz00042

Obraz00043

Obraz00044

Obraz00045

Obraz00046

Obraz00047

Obraz00048

Obraz00049

Obraz00050

Obraz00051

Obraz00052

Obraz00053

Obraz00054

Obraz00055