W Niedzielę Palmową, 25 marca 2018 r. rozpoczęliśmy Wielki Tydzień. Liturgia tego dnia jest pamiątką uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, na pięć dni przed Jego ukrzyżowaniem.

Jak podają Ewangeliści, zgromadzone wówczas tłumy rzucały na drogę płaszcze, gałązki oliwne i palmowe wołając: „Hosanna Synowi Dawida: błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie".

Uroczyste poświęcenie palm miało miejsce na placu przed budynkiem gminy. Wszyscy zebrani wysłuchali fragmentu Ewangelii o uroczystym wjeździe Jezusa do Jerozolimy.

Na pamiątkę tego wydarzenia i w naszej parafii nie zabrakło „osiołka” na którym w uroczystej procesji z palmami, pojechał ks. Marcin Tatar, który przewodniczył Liturgii. Za nim licznie zgromadzone dzieci, młodzież i dorośli kroczyli głośno śpiewając wraz ze scholą dziecięcą: „Hosanna, hosanna”.

Obraz00001

Obraz00002

Obraz00003

Obraz00004

Obraz00005

Obraz00006

Obraz00007

Obraz00008

Obraz00009

Obraz00010

Obraz00011

Obraz00012

Obraz00013

Obraz00014

Obraz00015

Obraz00016

Obraz00017

Obraz00018

Obraz00019

Obraz00020

Obraz00021

Obraz00022

Obraz00023

Obraz00024

Obraz00025

Obraz00026

Obraz00027

Obraz00028

Obraz00029

Obraz00030

Obraz00031

Obraz00032

Obraz00033

Obraz00034

Obraz00035

Obraz00036

Obraz00037

Obraz00038

Obraz00039

Obraz00040

Obraz00041

Obraz00042

Obraz00043

Obraz00044

Obraz00045

Obraz00046

Obraz00047

Obraz00048

Obraz00049

Obraz00050

Obraz00051

Obraz00052

Obraz00053

Obraz00054

Obraz00055

Obraz00056

Obraz00057Obraz00058

Obraz00059