Grupa 46 osób wraz z ks. Proboszczem  z 15 / 16 września brała udział w Międzydiecezjalnym Czuwaniu Modlitewnym Akcji Katolickiej w Sanktuarium na Świętym Krzyżu.


15 września – w szóstym dniu trwającego odpustu ku czci Podwyższenia Drzewa Krzyża Świętego – przeżywaliśmy ostatnie w tym roku Świętokrzyskie Nocne Czuwanie. Tym razem było ono animowane przez wspólnotę Akcji Katolickiej z diecezji sandomierskiej, kieleckiej i radomskiej.
Tradycyjnie już czuwanie rozpoczęło się u podnóża Świętego Krzyża w Hucie Szklanej przy Krzyżach Katyńskich. Po powitaniu przybyłych licznie pielgrzymów i kapłanów przez o. Dariusza Malajkę OMI – rektora bazyliki mniejszej na Świętym Krzyżu oraz ks. Artura Barańskiego – Diecezjalnego Asystenta Akcji Katolickiej w diecezji sandomierskiej - wyruszyła droga krzyżowa, którą animowali członkowie Akcji Katolickiej z diecezji kieleckiej. Blisko 1000 pątników rozważając 15 stacji upamiętniających ostatnie chwile ziemskiego życia Jezusa podążało w ciemności rozświetlonej światłem zniczy i latarek przez Puszczę Jodłową do świętokrzyskiego sanktuarium, gdzie po przyjściu uczestników czuwania rozpoczęło się nabożeństwo pokutne animowane przez rektora bazyliki świętokrzyskiej i następnie trwała spowiedź sakramentalna.
O godzinie 23.00 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia koncelebrowana przez ponad trzydziestu kapłanów pod przewodnictwem pasterza diecezji radomskiej księdza biskupa Henryka Tomasika.
Na zakończenie Mszy świętej Pasterz Kościoła radomskiego udzielił błogosławieństwa relikwiami Drzewa Krzyża Świętego i wszyscy wierni mieli okazję oddać cześć Drzewu Krzyża przez ucałowanie. Następnie pątnicy trwali w modlitewnym czuwaniu adorując krzyż Zbawiciela. Po zakończeniu Eucharystii członkowie Akcji Katolickiej z diecezji sandomierskiej animowali dalszą część czuwania.
W sumie podczas nocnej modlitwy członków Akcji Katolickiej gościliśmy przedstawicieli z 30 parafii z diecezji sandomierskiej, radomskiej i kieleckiej wraz z księżmi asystentami.

Obraz00013

Obraz00014

Obraz00001

Obraz00002

Obraz00004

Obraz00005

Obraz00001

Obraz00002

Obraz00003

Obraz00004

Obraz00005

Obraz00006

Obraz00007

Obraz00008

Obraz00009

Obraz00010

Obraz00011

Obraz00012

Obraz00013

Obraz00014

Obraz00006Obraz00007

Obraz00010