W sobotę, 9 maja 2015 r. w liczbie 75 osób wraz z ks. Tomaszem uczestniczyliśmy w II Diecezjalnej Pielgrzymce do Miechowa, pod hasłem: „Pogłębij wiarę przy pustym grobie". Nawiedziliśmy także Katedrę na Wawelu, Bazylikę Mariacką w Krakowie i ...

Z Kostomłotów wyruszyliśmy rano o godz. 7.30. Do Miechowa dojechaliśmy kilka minut przed godz. 9.00. Pierwsze kroki skierowaliśmy do Bazyliki, by przywitać się z Panem Jezusem.

Następnie po zarejestrowaniu grupy w Punkcie informacyjnym rozpoczęliśmy zwiedzanie. Pierwszym punktem było nawiedzenie Grobu Bożego poprzedzone adoracją Krzyża Świętego, poczym zwiedziliśmy Muzeum przy Bazylice.

Od godz. 9.45 do 11.00 uczestniczyliśmy w adoracji Najświętszego Sakramentu modląc się wraz z młodzieżą, która prowadziła modlitwę min. różańcową.

O godz. 11.00 rozpoczęło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej wokół Bazyliki, które zakończyło się o godz. 12.00. Nasi parafianie mieli udział w tym nabożeństwie niosąc krzyż do kolejnych stacji. Po Drodze Krzyżowej był czas na posiłek.

O godz. 13.00 rozpoczęła się Eucharystia pod przewodnictwem Pasterza naszej diecezji, ks. bpa Jana Piotrowskiego oraz ks. bpa Mariana Florczyka, który wygłosił homilię. Wraz z nimi koncelebrowało ok. 40 księży (w tym 4 naszych byłych wikariuszy). Po kazaniu odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne przy zapalonych od paschału paschalikach. Ogień zapalony od paschału wiernym rozdali ks. biskupi oraz kapłani.

Po zakończeniu Mszy św. udaliśmy się do Krakowa. Na początku udaliśmu się do Katedry na Wawelu, by pomodlić się przy Sarkofagu św. Stanisława, którego uroczystość obchodziliśmy w dniu wczorajszym. Drugim punktem było nawiedzenie grobu Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki w Krypcie pod Kaplicą Srebrnych Dzwonów. Następnie przeszliśmy pod Okno Papieskie na Franciszkańską 3, a z tamtąd na Rynek Krakowski do Bazyliki Mariackiej.

Ok. godz. 20.00 wróciliśmy ze śpiewem na ustach do Kostomłotów!

ZAPRASZAMY DO GALERII

Dziękujemy za wspólne pielgrzymowanie.
Kolejna pielgrzymka już 13 czerwca.
Tym razem do WARSZAWY!!!