O odnowienie ducha polskiej i europejskiej ziemi modlili się na Jasnej Górze uczestnicy 19. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akcji Katolickiej. Spotkanie z udziałem ok. 4 tys. osób było dziękczynieniem za świętych papieży i błaganiem o podążanie ich drogami. W pielgrzymce uczestniczyli goście z Włoch i Ukrainy. Z naszej parafii również udali się przedstawiciele Akcji Katolickiej na czele z ks. proboszczem Mirosławem Cisowskim.

Podczas Mszy św. stanowiącej najważniejszy punkt dwudniowej pielgrzymki bp Marek Solarczyk, krajowy asystent Akcji Katolickiej podkreślił, że główną akcję jaką mamy uczynić w naszym życiu i w życiu wspólnot, „to mamy przyjąć akcję działania Ducha Świętego w nas i przez nas". Kaznodzieja zachęcił do bycia świadkami wiary w zwykłym, codziennym życiu. „Bądźmy tymi, którzy niosąc świadectwo, będziemy obok tych, którzy potrzebują prowadzenia".

- Bądźmy czujni, bądźmy wrażliwi, żeby ci, którzy staną obok nas, widzieli w nas nadzieję, pewien zachwyt, że to jest to czego szukają – podkreślił bp Solarczyk i dodał „bądźmy tymi, którzy nie tyle powiedzą: no to ruszaj, ale tymi, którzy powiedzą, chodź ze mną, ja będę ci towarzyszył, ja poprowadzę". Zachęcał, by być świętym, a wtedy świętość Jezusa będzie działać poprzez każdego, kto tą drogą podąża.

Halina Szydełko przypomniała, że to dzięki św. Janowi Pawłowi II Akcja Katolicka odrodziła się w Polsce. - W tym roku pielgrzymujemy na Jasną Górę, aby podziękować Bogu i Matce Najświętszej za dar kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II, to na pewno jest dar dla całego Kościoła, ale Akcja Katolicka przeżyła to wydarzenie w sposób szczególny, ponieważ to właśnie dzięki Ojcu Świętemu stowarzyszenie odrodziło się po wielu latach nieobecności w naszym kraju – powiedziała prezes AK.

Halina Szydełko wezwała do wielkiej ufności Bogu, systematycznej pracy formacyjnej i nie uleganie zniechęceniu. - Obserwujemy atak na Kościół i na kapłanów, i wydaje się nam, że to zło jest tak ogromne, że nie jesteśmy mu się w stanie przeciwstawić a to nie jest prawda. Najważniejsze są wierność, zawierzenie, trwanie przy Bogu – podkreśliła Szydełko.

Poinformowała, że Akcja Katolicka liczy obecnie w Polsce ok. 25 tys. osób. - Chcemy rozwijać nasze struktury, aby było nas jak najwięcej, równocześnie zdając sobie sprawę z tego, że nie tylko ilość się liczy, ale również jakość czyli solidna formacja i bogactwo inicjatyw – powiedziała Szydełko.

Maria Gracja Tibaldi z Rzymu, sekretarz Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej nazwała pielgrzymkę wielkim znakiem wiary i zachęciła członków Akcji w Polsce do odważnego głoszenia Chrystusa. – Najważniejszym jest pozostawanie z Jezusem w modlitwie, na kontemplacji, a także wyjście i nie banie się kontaktu z ludźmi, ale zawsze w towarzystwie Jezusa – powiedziała Tibaldi.

Dodała, że członkowie Akcji „muszą być przekonani o swoje wierze i z radością o niej świadczyć". Sekretarz podkreśliła, że w ramach Forum Międzynarodowego polska Akcja Katolicka odgrywa bardzo ważną rolę, bo jest bardzo aktywna w propagowaniu Stowarzyszenia w Europie Wschodniej.

Maria Gracja Tibaldi podkreśliła, że „idąc za wskazaniem papieża Franciszka Akcja Katolicka musi być bardziej otwarta i wzmocnić swoją aktywność wśród biednych".

Modlitwę na Jasnej Górze poprzedziła konferencja pod hasłem „Zło Dobrem Zwyciężaj", która odbyła się 20 czerwca w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. Jej uczestnicy wysłuchali wykładów: dr hab. prof. UKSW Marii Ryś – „Cywilizacja miłości odpowiedzią na cywilizacji śmierci"; oraz dr. Pawła Kwasa – „Budujmy dialog - uwarunkowania dobrej komunikacji interpersonalnej".

Tradycyjnie pielgrzymi zgromadzili się najpierw w Archikatedrze św. Rodziny, gdzie przybyłych powitał metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Słowo do zebranych wypowiedział także krajowy asystent kościelny Akcji Katolickiej bp Marek Solarczyk, który wręczył medale „Za dzieło apostolstwa" - najwyższe odznaczenia Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Otrzymali je honorowi goście uczestniczący w pielgrzymce: Maria Grazia Tibaldi; sekretarz Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej z Rzymu oraz ks. dr Jacek Uliasz, dyrektor Instytutu Teologicznego ze Lwowa, a zarazem asystent kościelny Akcji Katolickiej archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego.

Pielgrzymka stanowiła przygotowanie do przyszłorocznego II Krajowego Kongresu Akcji Katolickiej. Jej uczestnicy modlili się również o pokój na Ukrainie.

Akcja Katolicka powstała w 1930 r. Jej reaktywacja nastąpiła w latach 90. Obecnie liczy w Polsce ok. 25 tysięcy osób działających w prawie 2 tys. oddziałów parafialnych. Na Jasną Górę członkowie Akcji Katolickiej pielgrzymowali po raz dziewiętnasty.

tekst za: www.ekai.pl